top of page


Autor/autorzy projektu Marek Moskal, Paweł Majkusiak, Marcin Sadowski, Maciej Rydz, Olgierd Jagiełło
Nazwa firmy JEMS Architekcie
Telefoniczny numer kontaktowy:+4822 559 28 01
E-mail:Marek.Moskal@jems.pl

Browary Warszawskie

#241/ 2021

Ideą przewodnią projektu było „przewrócenie miasta Miastu”. Nieliczne, zabytkowe pozostałości budynków mimo, że stanowiące jedynie niewielki fragment zabudowy, stały się najbardziej wyeksponowanymi obiektami w nowej tkance ulic i placów. Celem projektu było znalezienie recepty na przekształcenie pustego terenu, wykorzystując specyficzny charakter i klimatyczne pozostałości historycznej zabudowy do stworzenia miejsca, atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców. Miejsca, które zgodnie z najnowszymi trendami kształtowania zabudowy powinno łączyć wiele aktywności; funkcję mieszkaniową, biurową i rekreacyjną, tworząc żywy, multifunkcjonalny fragment miasta.

bottom of page