top of page

Autor/autorzy projektu Jan Sikora
Nazwa firmy Sikora Wnętrza Architektura Jan Sikora
Telefoniczny numer kontaktowy +48606 209 034
E-mail info@sikorawnetrza.com Rok powstania projektu 2019
Miejsce powstania projektu Gdynia

RESTAURACJA POP - IN

#22/2023

Przy tworzeniu projektu lokalu gastronomicznego głównym założeniem była zabawa sztuką. Autor zdecydował się na łączenie różnych stylów – popartowego i industrialnego. Projektant inspirował się między innymi amerykańskim Pop-artem. Pojawiają się również nawiązania do kompozycji z dzieła Alexandra Liebermana, mozaiki z Central Parku jak i obrazy Ewy Koniecznej - Pilachowskiej i Andrzeja Koniecznego.

bottom of page