top of page


Autorzy: 3XA Lokalizacja: Wrocław, Polska
Numer kontaktowy: 575-441-438
biuro@3xa.pl
Powierzchnia: 2200 m2
Realizacja: 2023 r.

Powierzchnia biurowa Archicom

#72/2023

Elastyczne biura, które dostosowują się do potrzeb pracowników – pozwalają na pracę indywidualną, w skupieniu, a także na dzielenie się pomysłami, kreatywne burze mózgów i budowanie relacji z zespołem to nie jest już opcja, czy możliwa przyszłość. Takie miejsca są koniecznością jeśli chcemy wspierać nasz zespół i nieustannie podnosić jego satysfakcję z pracy. W znaczeniu przenikania, które odnosi się nie tylko do samego wyglądu biura, ale również przenikania stref wspólnych, prywatnych i półprywatnych. Poprzez bycie obok siebie, szanowanie swojej różnorodności i korzystanie z niej do rozwoju indywidualnego i zespołowego.

bottom of page