top of page

Autor/autorzy projektu Jan Sikora
Nazwa firmy Sikora Wnętrza Architektura Jan Sikora
Telefoniczny numer kontaktowy +48606 209 034
E-mail info@sikorawnetrza.com

POP in Diner

#101/2023


Cała restauracja wypełniona jest sztuką. Znajdziemy tu prace Ewy Koniecznej‑Pilachowskiej i Andrzeja Koniecznego, Andrzeja Smolana czy nawiązujące do dzieł Alexandra Liebermana. Całości dopełniają popartowe fotele, neony, a przez środek płynie „pollockowska” rzeka, przerywając szarość betonowej podłogi. Jan Sikora swoim projektem prowokuje do uruchomienia wyobraźni – na brudnej, porysowanej typowymi około remontowymi napisami ścianie, widnieje również inny: „Tu wyobraź sobie świetną sztukę”.

bottom of page