top of page

Autor/autorzy projektu:
Krzysztof Swinka Nazwa firmy: PPProj
Telefoniczny numer kontaktowy: (52) 324-23-00
E-mail:ppproj@ppproj.pl

Rozbudowa zabytkowego kompleksu Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia.

#9/2023

Rozbudowa zabytkowego kompleksu Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia. Nowo wybudowany pawilon jest miejscem kompleksowej diagnostyki i leczenia głównie pacjentów onkologicznych. Nowy budynek to serce szpitala. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 4.600 m2 i obejmuje oddziały łóżkowe z salami dwu- i trzyosobowymi oraz izolatkami, blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi i salą wybudzeń, zakład medycyny nuklearnej, sterylizatornię, pracownię rezonansu magnetycznego, zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwiema pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej oraz pracowniami USG. Znajduje się tu również izba przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz pomieszczenia towarzyszące.

bottom of page