top of page

Autor/autorzy projektu:
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. Nazwa firmy: pkzszczecin
Telefoniczny numer kontaktowy: 91 453 09 22
E-mail:pkzszczecin@Post.Pl

Muzeum Ziemi Torzymskiej

#10/2023


Odnowiono frontową elewację. Wzmocniono ściany. Niektóre detale odrestaurowano. Inne ze względu na bardzo zły stan odbudowano. Wrażenie robią nowe, zdobione okna i drzwi. Roboty prowadzono pod nadzorem konserwatorskim.
Ratusz jest nie tylko siedzibą władz miasta, ale też siedzibą Muzeum Ziemi Torzymskiej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Powstał w latach 1841-1843. Od tego czasu niewiele się zmienił. Gmach jest najprawdopodobniej 3. budowlą, która stanęła w tym miejscu.

bottom of page