top of page

Nominacja Renowacja/rekonstrukcja obiektów historycznych
Nazwa Projektu MUZEUM HUTNICTWA
Autor/autorzy projektu Leszek Woźniak, Jan Poborski, Grzegorz Kenig
Nazwa firmy Blank Architekci Sp. z o. o.
Telefoniczny numer kontaktowy +4832 793 41 94
E-mail biuro@blankarchitekci.pl

MUZEUM HUTNICTWA

№3 / 2023

Główna idea projektu to przywróceniu dawnej świetności zabytkowej hali oraz zastąpienie chaotycznej, bezwartościowej zabudowy nowym budynkiem. Przyjęliśmy zasadę, że nowa kubatura powinna w czytelny sposób odróżniać się od zabytkowej tkanki. Postanowiliśmy nadać jej współczesny charakter operując prostymi formami oraz jednolitym materiałem. Część nowej kubatury rozsunęliśmy, tworząc wejście główne do budynku, symbolicznie zapraszające do zapoznania się z jego zawartością. Powstała surowa, enigmatyczna bryła, nawiązująca do współczesnych obiektów przemysłowych.

bottom of page