top of page

Autor/autorzy projektu:
Artur Garbula
GIGAarchitekci sp. z o.o.
Telefoniczny numer kontaktowy: +48 503 917 847
E-mail:biuro@gigaarchitekci.pl

Modernizacji zabudowań zakładu NT Industry w Orzeszu-Jaśkowicach

#11/2023


Modernizacji zabudowań zakładu NT Industry w Orzeszu-Jaśkowicach podjęła się śląska pracownia GIGAarchitekci Artur Garbula z Mikołowa. Projekt podzielono na etapy. W pierwszym etapie założono przebudowę budynku portierni (stróżówka). Drugi etap prac stanowiła przebudowa nieużytkowanego od lat budynku biurowego, stanowiącego wcześniejsze zaplecze administracyjne zakładu „ZREMB” oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na kantynę pracowniczą firmy NT Industry. Wewnątrz założenia inwestor zrealizował zielone patio, stanowiące ogród i miejsce spotkań firmowych.

bottom of page