top of page

Autor/autorzy projektu Pavlo Petrych, Volodymyr Yosypchuk, Oksana Romankiv, Nastya Demyanik
Nazwa firmy AVR Development
Telefoniczny numer kontaktowy +380679271315
E-mail avr.architecture@gmail.com

KIVSH

#19/2023


Inwestycja ta jest doskonałym przykładem renowacji terenu przemysłowego, który stanie się centrum atrakcji dla mieszkańców dzielnicy i biznesu miasta. Remont odbył się na terenie, na którym powstał już budynek, dlatego dla architektów ważne było umiejętne zorganizowanie przepływu osób i samochodów w już ukształtowanym otoczeniu. Nacisk położono na stworzenie przestrzeni pieszej pomiędzy rytmicznie rozmieszczonymi budynkami oraz organizację ruchu na całym obwodzie zespołu z możliwością wjazdu urządzeń do konserwacji elewacji i handlu. Dostępność dużej ilości terenów wolnych od zabudowy to jedna z kluczowych zalet projektu.

bottom of page