top of page

Autor/autorzy projektu:
Vis-A-Art Biuro Projektowe Dariusz Nitecki
Telefoniczny numer kontaktowy: +48
605 218 755
E-mail:
vis_a_art@wp.pl

Kamienica przy ulicy Tuwima 46

#13/2023

Kamienica przy ulicy Tuwima 46 powstała w latach 1899 – 1900 według projektu Kazimierza Sokołowskiego dla urodzonego w Łodzi tkacza Ferdynanda Drasche. Budynek swoją wyjątkowo dekoracyjną, bogato wyposażoną w detal bryłą wyróżniał się na tle sąsiedniej zabudowy, posiadał m.in. neobarokowe kartusze ujęte girlandami oraz rozbudowane sztukatorskie oprawy okien. Jak wiele zabytkowych kamienic w mieście, i ta przez lata podupadła, jednak w 2018 roku została włączona do programu rewitalizacji i została poddana modernizacji.

bottom of page