top of page

Autor/autorzy projektu:
Grupa 5 Architekci
Telefoniczny numer kontaktowy:
+ (22) 380 23 00
E-mail:
grupa5@grupa5.com.pl

BaseCamp Wrocław

#15/2023

Projekt obejmuje remont i adaptację dwóch pozostałych budynków dawnej piekarni, objętych ochroną konserwatora zabytków: dawnego Magazynu Mąki od strony ul. H. Sienkiewicza oraz dawnej Piekarni wewnątrz działki wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami. Zabytkowe budynki, wchodzące w skład akademika, uzupełnia zespół nowoprojektowanych skrzydeł, tworzących zabudowę całego kwartału miejskiego: akademik od strony południowo-wschodniej i północnej oraz hotel od strony zachodniej.

bottom of page