top of page

Autor/autorzy projektu Piotr Kaczyński, Sylwian Moska, Małgorzata Podgórny, Paweł Szyport, Piotr Zybura (główny projektant)
Nazwa firmy arch_it Piotr Zybura
Telefoniczny numer kontaktowy +48693396956
E-mail pzybura@archit.pl

Biała Willa

#4/2023

Modernizacja i remont budynku miały na celu przywrócenie świetności obiektu, który – po wielu wcześniejszych modyfikacjach i rozbudowach – utracił swoją formę i cechy. Pierwotna bryła i detale zostały przywrócone, ślady poprzednich przebudów w miarę możliwości usunięto, zaś niektóre elementy zmodyfikowano w odważny i nowoczesny sposób. Umyślne użycie wyłącznie białego koloru podkreśla spójność części z różnych epok i elegancję oryginalnego budynku. Brak innych kolorów uwydatnia linie i krawędzie brył oraz grę światłocienia.

bottom of page