top of page

Autorzy: 3XA
Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Wojciech Cebula
Numer kontaktowy:
575-441-438
Mail: biuro@3xa.pl Lokalizacja:
Wrocław
Rok: 2020
Powierzchnia:
9 313 m2

SĘPOLNO BOISKO

#2/2023

Zadanie, start! Przebudować duży szkolny teren rekreacyjno-sportowy, wpisując formę nowego obiektu w kontekst historycznej architektury Sępolna. Nawiązując do urbanistyki osiedla, największy element projektu – boisko wielofunkcyjne – zaplanowaliśmy centralnie na osi szkoły. Pomiędzy nim, a wejściem do budynku powstała otwarta przestrzeń, która pełni funkcję placu apelowego. Dzięki zastosowanej w projekcie kolorystyce całość harmonijnie współgra z budynkami wokół. Rdzawa czerwień nawierzchni koresponduje z cegłą ścian, a białe dodatki “cytują” kolor okiennej stolarki. Wokół głównego boiska rozmieściliśmy mniejsze obiekty: bieżnię prostą, tor do skoku w dal, bieżnię okólną oraz urządzenia „ścieżki zdrowia”. Poprawiliśmy też kształt i nawierzchnię ścieżki speedrowerowej. Projekt dopełniliśmy chodnikami i małą architekturą: ławkami, koszami na śmieci i wiatą śmietnikową.

bottom of page