top of page

Autorzy: Paradox Pracownia Architektoniczna
Numer kontaktowy: +48 501 292 382
Email: biuro@paradox-pa.com

Park Północny

#12/2023

Projekt rewitalizacji Parku Północnego w Tychach. Teren opracowania obejmuje jeden z kilku parków w mieście Tychy – Park Północny. Zlokalizowany jest w północnej części miasta na zakończeniu „Zielonej Osi” w sąsiedztwie

bottom of page