top of page

Architekci: Anna Becker, Marlena Pilch, Magdalena Wnęk
Email: biuro@projektzieleni.pl
Lokalizacja: Polska, Krakow Rok: 2022


Teren Parku Bagry Wielkie

#9/2023

Zalew Bagry jest bardzo popularnym miejscem rekreacji krakowian, zwłaszcza w okresie letnim. Dodatkowo, jest to jeden z największych zbiorników wodnych na terenie miasta, położony w dzielnicy XIII Podgórze. Jak wiadomo, zbiornik jest pozostałością po działającej kiedyś na tym obszarze żwirowni. Obecnie jest jednym z bardziej popularnych miejsc do rekreacji czy uprawiania sportu. Bagry sąsiadują od południa z linią kolejową, z pozostałych stron zaś otacza je postępująca zabudowa mieszkaniowa. Oczywiste jest, że teren ten jest z wielu względów bardzo atrakcyjny w związku z czym powstaje spora ilość nowych bloków, które lokalizowane są w najbliższym sąsiedztwie zbiornika.
Warto wspomnieć, że Bagry są nie tylko popularnym miejscem dla mieszkańców Krakowa, ale także dla różnego rodzaju fauny z przeważającą ilością ptactwa wodnego.
Niestety, wcześniejszy stan terenu był niezadowalający – brakowało podstawowej infrastruktury w tym ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz ścieżek. Co więcej, nie było także wyznaczonych stref przeznaczonych dla różnych użytkowników stawu, a typową dla tego terenu roślinność zaczynały zarastać rośliny o charakterze ekspansywnym. Dlatego też, spójna koncepcja dla zbiornika i przylegających do niego terenów jest istotną kwestią dla miasta Krakowa.

bottom of page