top of page

Autorzy: Błażej Janik, Ewa Janik, Radosław Bagrowski, Grzegorz Ostrowski, Martyna Wyrwas Lokalizacja: Lubliniec
Rok: 2020
Powierzchnia: 24 000m2


REWITALIZACJA TERENÓW PRZY RZECE LUBLINICA

#6/2023

Rewitalizacja zakłada rozbiórkę starych elementów: ogrodzenia, fundamentów, starego zbiornika. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe, place rekreacyjne, umocnione zostaną brzegi rzeki, zamontowane kontenery sanitarne. W projekcie znalazła się też budowa oświetlenia z monitoringiem, budowa przyłączy kanalizacyjnych wodociągowych do sanitariatów. Ponadto w planie jest budowa: oczka wodnego, pomostów, renowacja istniejącego mostu do zamku, stworzenie zaplecza rekreacyjnego w powiązaniu z realizowaną obecnie budową biblioteki miejskiej.

bottom of page