top of page

Autorzy: Błażej Janik, Ewa Janik, Radosław Bagrowski, Grzegorz Ostrowski, Martyna Wyrwas

Nazwa firmy: Mocarch

Telefon: tel. +48 32 555 00 39

e-mail: mail@mocarch.pl

rok powstania: 2020

Miejsce powstania projektu: Lubliniec

POWIERZCHNIA: 24 000m2

REWITALIZACJA TERENÓW PRZY RZECE LUBLINICA

2023

Rewitalizacja zakłada rozbiórkę starych elementów: ogrodzenia, fundamentów, starego zbiornika. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe, place rekreacyjne, umocnione zostaną brzegi rzeki, zamontowane kontenery sanitarne. W projekcie znalazła się też budowa oświetlenia z monitoringiem, budowa przyłączy kanalizacyjnych wodociągowych do sanitariatów. Ponadto w planie jest budowa: oczka wodnego, pomostów, renowacja istniejącego mostu do zamku, stworzenie zaplecza rekreacyjnego w powiązaniu z realizowaną obecnie budową biblioteki miejskiej.

bottom of page