top of page

Autorzy: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski

Współpraca autorska: Tomasz Sołtysiak

Powierzchnia zabudowy: 123 m2

Powierzchnia użytkowa: 100 m2

Przystanek Edukacja dla mieszkańców Wielenia

2023

Na placu powstała placówka kultury, miejsce działań społeczno-kulturalnych, spotkań, wypoczynku. Dzięki położeniu przy ruchliwej drodze Skwer Usług Kultury "Przystanek Edukacja" jest dostępny i sprzyja aktywizacji mieszkańców, szybko stał się miejscem znanym w mieście. W nowym obiekcie powstała także kawiarnia pełniąca rolę centrum informacji miejskiej. Co ważne, powstanie Skweru przysłużyło się okolicy, bo przywrócenie do życia zaniedbanego placu przyczyniło się do ożywienia także w innych okolicznych lokalach.

bottom of page