top of page

Nazwa firmy: Architekt Lachman-Pabich

Telefon: tel. +42-637-36-14

e-mail: pabich@p.lodz.pl

Muzeum Fotografii w Krakowie

2023


Tu zlokalizowano biura, ale także bibliotekę z czytelnią, kawiarnię, przestrzenie edukacyjne, a przede wszystkim nowoczesne sale wystawowe, w których poza wystawami czasowymi będzie pokazywana ekspozycja główna pt. „Co robi zdjęcie?”, poświęcona fotografii rozumianej jako fenomen kulturowy. Na podstawie koncepcji architektonicznej pracowni Lachman Pabich Architekci projekt budowlany i wykonawczy opracował Zespół Projektowy Kontrapunkt.

bottom of page