top of page

Nazwa firmy: Rysyarchitekci

Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus

Telefon: tel. +48 22 749 17 62

e-mail: biuro@rysyarchitekci.pl

LOM

2023


Architektura obiektów kulturalnych, społecznych i transportowych LOM Łódź Koncepcja, wielobranżowy Projekt Budowlany i wielobranżowy Projekt Wykonawczy, będący przedmiotem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej obejmującej wielobranżowe prace projektowe, sporządzenie kosztorysów i specyfikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”. 2014-2023 RYSY Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus.

bottom of page