top of page

Autor/autorzy projektu: Piotr Zybura
E-mail pzybura@archit.pl Numer: +48693396956

Local Activity Center

2023


Budynek Centrum Aktywności Lokalnej tworzą dwie, przesunięte względem siebie bryły zaprojektowane na rzucie prostokąta, połączone poprzez wspólny hol wejściowy. Minimalistyczny parterowey budynek centrum urozmaicają przeszklenia, charakterystyczny zacieniający drewniany ruszt oraz geometryczna faktura na elewacji frontowej.

bottom of page