top of page

Nazwa firmy: TOP Projekt
Telefon: tel. + 48 32 424 41 84
e-mail: pracownia@toprojekt.com

Biuro Toprojekt

2023

Przestrzeń o zmiennej wysokości i różnorodności w poszczególnych częściach, a nawet różnorodność przestrzeni w każdej z sal pozwala znaleźć dziecku swoje miejsce na daną chwilę, czasem jest ono przytulne, a kiedy indziej daje poczucie ekskluzywności i poważnego potraktowania. Otwory w ścianach są przestrzeniami zabaw i interakcji, siedziskiem, przejściem, oknem, wejściem do jaskini. W wyobraźni dziecka mogą przybrać różnorakie funkcje.

bottom of page