top of page

Autorzy: arch. Przemysław Kołodziej (architekt prowadzący), oraz Jason Flanagan (współautor)

Szczeciński Teatr Letni

2023

Koncepcja modernizacji amfiteatru skupiła się na wykreowaniu dialogu formalnego pomiędzy najbardziej charakterystycznymi elementami amfiteatru: łuku, zadaszenia, oraz kontekstu miejsca położonego w sercu zabytkowego parku Kasprowicza.
Dynamiczna geometria zadaszenia powstała w wyniku wielowymiarowej analizy szeregu wytycznych i założeń projektowych. Dostosowuje się do głównych trzech elementów: optymalnego kształtu widowni, łuku i ukształtowania terenu. Istotnym elementem całego założenia jest agora położona wzdłuż ul. Fałata – jest głównym wejściem do amfiteatru i służy jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.

bottom of page