top of page

Nazwa firmy: Modo Architektura

Telefon: tel. +48 574 067 662

e-mail: biuro@modoarchitektura.pl

rok powstania: 2022

Miejsce powstania projektu: Kalisz

POWIERZCHNIA: 3 900m2

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH,
KALISZ

№12 / 2023

Projektuje się jako zespół 2 budynków w rzucie zbliżonych do prostokąta. Budynek A elewacją frontową utrzymuje obowiązującą linię zabudowy. Budynki zlokalizowane zostały na działce w sposób najbardziej dogodny ze względu na nasłonecznienie mieszkań, ale także na zachowanie walorów urbanistycznych i architektonicznych. Projektowane budynki V kondygnacyjne swoimi bryłami, subtelną kolorystyką oraz kątem nachylenia połaci dachowych wpisują się w skalę okolicznej zabudowy. Z zewnątrz – od strony ul. Garncarskiej, ul. Warszawskiej oraz wschodniej granicy działki zaprojektowano stonowane bryły, nawiązujące podziałami i gabarytami do klasycznych form architektonicznych.

bottom of page