top of page

Autorzy: Grupa 5 Architekci
Teren: 2100 m²
Rok: 2018 Warszawa
Tel: +(22) 380 23 00
Email:grupa5@grupa5.com.pl

The Nest

2023


Gęsta infrastruktura komunalna w okolicy oznaczała, że obrys parteru musiał zostać odsunięty dalej od skrzyżowania ulic, a ukośne słupy oraz stalowe liny podtrzymujące sufity wspornikowe musiały zostać tam zainstalowane - wszystko to w celu przeniesienia obciążenia generowanego przez ciężar 7,5-metrowego zwisu z przodu. Konieczność zachowania pionowego prześwitu, aby nie utrudniać ruchu na skrzyżowaniu ulic, spowodowała pochylenie nawisu - u podstawy mierzy on 4,40 m. Forma budynku charakteryzuje się nawisem zaledwie 2,55 m od poziomu chodnika. Powstała w ten sposób konstrukcja naturalnie dzieli budynek na dwie części.

bottom of page