top of page

Autorzy: APA Wojciechowski


Telefon: tel. +48 (22) 610-00-85

e-mail: apa@apa.com.pl

Miejsce powstania projektu: Warszwa

Port Praski

2023


Idea kwartału w projekcie jest determinowana kontekstem przestrzennym praskiej tkanki, natomiast jej wyraz architektoniczny stanowi dopełnienie, wynikające z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego przyjętej struktury obiektu.
Pierzeja została podzielona na niezależne, estetycznie etapy w celu przełamania architektonicznej monotonii powtarzalnych segmentów, i zbliżenia się gabarytami ku historycznym rozwiązaniom kamienic. Szukaliśmy architektury kompromisu pomiędzy typologicznie tradycyjnymi i rozpoznawalnymi elementami zabudowy struktur miejskich, a nowoczesnym wyrazem estetycznym samej architektury.

bottom of page