top of page

Autor: Daniel Cieślik

Nazwa firmy: FW ANTA Studio Architektoniczne mgr. inż.arch.Daniel Cieślik

Numer kontaktowy: +48530030178

Mail: d.cieslik@anta-architekci.pl

Rok powstania projektu: 2018

Miejsce powstania projektu: Częstochowa

Komercyjna architektura

№2 / 2023

Powstał w bardzo charakterystycznym miejscu znanym mieszkańcom miasta. Budynek jest otoczony zabudową
zabytkowych kamienic. Dzięki zastosowaniu
czarnej, gładkiej elewacji daje efekt, w którym
stuletnie budynki odbijają się w niej niczym w lust
rze. W ten sposób nowoczesny budynek
przenika się z zabytkowym centrum miasta.

bottom of page