top of page

Autorzy: 3XA
Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Wojciech Cebula
Numer kontaktowy: 575-441-438
Mail: biuro@3xa.pl Lokalizacja:
Lubrza, Polska
Rok: 2019
Powierzchnia:
1245 m2

DOM KULTURY I URZĄD GMINY LUBRZA

#52/2023

Na zastanym terenie, na którym znajdował się już budynek szkoły, mieliśmy zaprojektować duży obiekt użyteczności publicznej, mieszczący w sobie 3 obszary funkcjonalne. Pierwszym z nich były dodatkowe pomieszczenia dla rozbudowującej się szkoły, drugim biura Urzędu Gminy, a trzecim sale Domu Kultury. Wszystkie te części należało połączyć ze sobą oraz z budynkiem szkoły, a jednocześnie zaplanować je tak, by każda z nich mogła funkcjonować samodzielnie, niezależnie od pozostałych.

bottom of page